Aanmelden met het rijksregisternummer

1

Voer je rijksregisternummer in, zonder koppelteken
(-) of punt (.)
Bijvoorbeeld:
91015050911 (en niet 910-150509-11)


2

Voer de postcode in dat verbonden is aan je identiteitskaart


3

Klik op « Aanmelden »


4


Terug
 Hulp