Aanmelden met het rijksregisternummer

1

Voer je rijksregisternummer in, zonder koppelteken
(-) of punt (.)
Bijvoorbeeld:
910150509 (en niet 91.01.08-505.09)


2

Voer de postcode in dat verbonden is aan je identiteitskaart


3

Klik op « Aanmelden »


4


Terug
 Hulp